KOPE Biuro Rachunkowe - Krystyna Osmołowska
KOPE Biuro Rachunkowe - Krystyna Osmołowska
ul. Krzywoustego 19/19, 80-360 Gdańsk
Tel/Fax: 58 355 04 24
Tel.Kom.: 508 306 348
OFERTA
1. Prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • uzgadnianie sald, zobowiązań i należności
 • sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń CIT i VAT
2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje podatkowe
 • przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego i podatku VAT
3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego
 • przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego, podatku VAT
4. Rozliczanie w formie karty podatkowej
 • gromadzenie dokumentów sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • ustalenie miesięcznej wartości podatku
5. Obsługa kadrowo – płacowa
 • prowadzenie spraw kadrowo pracowniczych
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń ZUS, PFRON,US
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 lub PIT-8B
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
6. Doradztwo rachunkowe
 • opracowanie polityki rachunkowej w firmie
 • organizowanie rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • przygotowanie inwentaryzacji
7. Obsługa i rozliczanie PFRON
8. Przygotowywanie wniosków o zwrot VAT z tytułu wydatków na zakup materiałów budowlanych
9. Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
10. Analizy finansowe
 • analizy sprzedaży
 • analizy kosztów
 • analizy płynności finansowych
11. Pozostałe usługi
 • reprezentowanie przed Urzędami
 • obsługa rachunku bankowego
 • windykacja należności
 • inne usługi według potrzeb i życzeń klienta